Ladda ner vår produktkatalog Freshab Räkna ut hur mycket ni tjänar

Att nå målen

För att nå sina mål är det viktigt att först veta vad målet är. Att sätta upp tydliga mål är speciellt viktigt när det är flera personer i en grupp som ska jobba mot samma sak, så att alla vet vad de behöver göra. Ett mål bör alltid vara nedskrivet och lätt tillgängligt för alla som ska vara delaktiga i att nå det. Målen bör formuleras enligt SMART-metoden.

SPECIFIKT

Gör målet så specifikt som möjligt. Det är enklare för alla att förstå att vi ska sälja 320 tandborstpaket än att vi ska sälja “några hundra” tandborstpaket.

MÄTBART

Gör målet mätbart. Det är enklare att nå målet om vi kan mäta och följa upp resultatet under vägen. Att få ett bra resultat är svårare med målet “att sälja många första hjälpen-kit” än med målet “att sälja 150 första hjälpen-kit”.

AKTIVERANDE

Formulera målet som att det sker nu. Det startar en mental process att något sker, inte att det ska ske.

REALISTISKT OCH RELEVANT

Sätt ett realistiskt mål som inte är för lätt. För svåra mål tenderar att få folk att ge upp och för enkla mål gör de flesta oengagerade. Sätt nivån högt, men gör det nåbart. Målet måste också vara relevant för medlemmarna. Om inte medlemmarna är intresserade av att nå resultatet så blir det svårt att nå målet.

TIDSBESTÄMT

Sätt en tidsgräns på när målet ska vara nått. Annars tenderar försäljningen och engagemanget att rinna ut i sanden.